Logotyp för SLS AB.

Om oss
Ur Ledorden Miljö – Kvalité– Flexibilitet – Footprint har SLS under 20år format en produktlinje som erbjuder allt från de enklaste till de mest avancerade lösningarna inom kyl- och värmepumpsindustrin. NH3 och CO² är blodet som rinner i SLS ådror och det enda som sätter upp gränserna är fantasin. Varje aggregat och projekt är unikt och kräver sin ordning av prioriteringar och fokus vilket mynnar ut i en skräddarsydd leverans helt enligt kundens krav och målsättningar. Med tillverkningen förlagd i Norrköping, Sverige, möter man efterfrågan från världens alla hörn.

Miljö
”Ammoniak (NH3) och Koldioxid (CO²) är framtidens köldmedium.”
Som tillverkare har vi ett viktigt ansvar, både i det stora och i det lilla. Att värna om miljön är ett villkor för långsiktig överlevnad och SLS bidrag till detta är att i alla lägen förespråka köldmedium med minsta möjliga påverkan för vår planet, samt att erbjuda effektiva aggregat med högsta möjliga COP (Coefficient of Performance).

Kvalité
”Materialvalet är viktigt...”
För oss på SLS är valet av material och komponenter ett ansvarsfullt arbete som vi tar på största allvar. För att uppnå de högt ställda kraven på Kvalité som vi eftersträvar sker ett fortlöpande arbete med att hitta lösningar, arbetssätt och komponenter som säkrar den kvalitetsstämpel som SLS varumärke står för.

Flexibilitet
Komplicerade kundspecifikationer, korta ledtider och ”one-of-a-kind”-lösningar, är den vardag som vi på SLS format till vår specialitet. Det som av många kan, av olika anledningar, anses vara omöjligt ser SLS som en utmaning och kan med framgång snabbt ställa om både projekt- och produktions-leden för att anta uppgiften.

Footprint
Tid är pengar säger man. Men hur är det med utrymmesbehovet, Footprint?
För SLS är detta en ständig drivkraft och våra konstruktörer jobbar ständigt med uppgiften, att kunna erbjuda marknadens bästa Footprint för både land- och off-shore-applikationer utan att för den delen ge avkall på servicevänligheten.

Jobba hos SLS
Utveckling ger framgång. Vi arbetar och söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det finns alltid något sätt att göra allting lite bättre. Vi ser aldrig några problem, utan istället utmaningen att göra en bra lösning. Det är det som gjort SLS framgångsrika. Alla utmaningar inspererar oss.


Läs mer...